1. Onze Gegevens

Naam: Amorcito
Adres:
Websites: https://amorcito.nl
E-mail: booking@amorcito.nl

(hieronder benoemd als “Amorcito”)

2. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt en waarom?

wanneer jij gebruik maakt van onze website, verzamelen wij persoonsgegevens van je. Dit gaat om gegevens die je zelf opgeeft, zoals namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers. Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Contact betreffende uw reservering;
  • Voor het opstellen van een huur overeenkomst.

Deze grondslag om persoonsgegevens te verzamelen wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor jou mogelijk maken om gebruik te maken van ons reserveringssysteem.

Amorcito verzamelt twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan jouw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Als je gebruik maakt van onze website amorcito.nl wordt er gebruik gemaakt van cookies en van vergelijkbare technieken.

Amorcito verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons)gegevens van je:

  • Voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een reservering, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene, de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
  • E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging, factuur of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor zelf heeft aangemeld.
  • Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van ad hoc informatie, zoals wijzigingen in gemaakte reserveringen
  • Surfgedrag op de website: om de gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een reservering voor een vakantiehuis te maken. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van maken van de reservering. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen gebruikt worden.

De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een boeking na ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. Hoe beschermt Amorcito jouw persoonlijke informatie?

Amorcito neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. We gebruiken de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Op alle pagina’s, inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Dit geldt ook voor e-mails waarin persoonsgegevens worden verzonden. Wachtwoorden worden altijd gecodeerd opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van gasten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

4. Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?

Als gebruiker van onze website heb je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door Amorcito verzameld worden:

  • Recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
  • Recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Als gebruiker van onze website heb je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze website. Amorcito zal indien gewenst door de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij Amorcito dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien je een klacht over ons privacybeleid wenst in te dienen, kun je je wenden tot of tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor consumenten heeft de ACM een apart informatieloket: ConsuWijzer, bereikbaar via 088-0707070. De overige contactgegevens van de ACM vind je op https://www.acm.nl/nl/contact.

5. Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden je aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat je op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 1 maart 2022.

6. Contact

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Amorcito kun je natuurlijk contact met ons opnemen.